سبک زندگی

یک کشتی جنگی قرن هفدهمی از دریای یخی بالتیک بیرون کشیده شد!، تصاویر

تایتانیک. لوسیتانیا. آریزونا. این ها نام هایی هستند که وقتی به کشتی های فاجعه دیده می اندیشیم به ذهنمان می رسند، ولی نام کشتی جنگی سوئدی، واسا، آن قدرها هم در خاطره ما ثبت نشده است.

31 شهریور 1399

قندالی: سالانه 130 میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده به عشایر اختصاص می یابد

رئیس سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه سهم عشایر از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده باید حتما در مناطق و سامانه های عشایری هزینه شود، گفت: سالانه 120 تا 130 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر کشور اختصاص می یابد.

31 مرداد 1399